Specifieke doelstellingen

 Cliquez ici pour le texte français…

 

 

1. Het bevorderen van synergieën tussen de actoren op gebied van milieu

Vele initiatieven hier te lande blijven geïsoleerd en zeer individualistisch. Hiervan zijn voorbeelden te over. Dit is een groot verlies aan energie.
Een van de hoofdtaken van de commissie zal er dus in bestaan, synergieën tot stand te brengen tussen bestaande verenigingen. Hierbij speelt het contact vanuit de beroepssituatie van elk commissielid een voorname troef.

2. Het verhogen van de aanwezigheid op het nationale en internationale forum van de milieuproblematiek
Het is evident dat de Kerk door zijn aanhang een belangrijke rol kan spelen in het berichten van de stand van zaken in de materie van het milieu. Daarbij kan de mogelijkheid aangegrepen worden, door de internationale contacten van sommige commissieleden, om ons land op gebied van milieuzaken beter te promoten in het buitenland. Hieruit blijkt nogmaals het belang van de individuele getuigenis van elk lid van de commissie.

        CCEE Français - English - Deuch - Italiano

3. Het bevorderen van de jongerenvorming inzake milieu
De natuur is in zijn schoonheid een perfect afweermiddel tegen de relatieproblemen en de ziekte van het virtuele, het kunstmatige van deze tijd. Vele jongeren, en minder jonge mensen zijn ziek van overproductie en overconsumptie van geluid en multi-media die op de verkeerde manier worden aangewend. Opnieuw leren kijken, luisteren, ruiken en observeren is een bron van genezing en een eerste stap naar respect voor de natuur. Om het met de woorden van de heilige Johannes te zeggen : diegene die het zichtbare niet kan bewonderen, kan ook het Onzichtbare niet bewonderen.

De milieu-educatie is een bevoorrecht middel om de jongeren te helpen hun persoonlijkheid te vormen, en hen ook voor te bereiden op de evangelische boodschap. De commissie heeft tot doel om initiatieven te steunen in die richting.

De milieucommissie zal dus ervoor zorgen, aanwezig te zijn op deze bijeenkomsten, waar respect en dialoog in verscheidenheid opgebouwd wordt.

 


4. Een oecumenische en inter-religieuze actie

Zelfs al is er over de middelen die ingezet worden om de afbraak van het milieu te verhinderen geen eensgezindheid, toch wekt de vaststelling van de achteruitgang van het milieu een zekere eensgezindheid in het verantwoordelijkheidsgevoel over de toekomst van onze planeet. Denken we maar aan de verschillende oecumenische en inter-religieuze bijeenkomsten op internationaal vlak over de milieuproblematiek.

De milieucommissie zal dus ervoor zorgen, aanwezig te zijn op deze bijeenkomsten, waar respect en dialoog in verscheidenheid opgebouwd wordt.